Waarom De Jong Accountants en Adviseurs de Exact Cloud Award won?

Ons kantoor is onlangs verkozen tot winnaar van de Exact Cloud Award 2017/2018. Volgens de jury ‘tonen wij aan zeer innovatief met klanten samen te werken’. Hiermee hebben wij definitief onze rol bevestigd als toekomstgericht accountantskantoor. Graag tonen we u hoe de jury tot dit oordeel is gekomen.

In het juryrapport staat de volgende tekst opgenomen:

De Jong Accountants en Adviseurs overtuigde de jury tijdens de pitch met het feit dat alle klanten en medewerkers proactief relevante signaleringen ontvangen. Het kantoor is daarvoor goed geautomatiseerd. Zo is het gekoppeld met de branchesystemen van klanten. De Jong kan effectief adviseren op basis van real-time data. Om de dienstverlening nauw aan te sluiten op de wensen van de klant, gebruikt De Jong actief het netwerk. Het accountantskantoor creëert zelfs een community door flexwerkplekken aan te bieden.’

Mooie woorden uiteraard. Zeker als je weet dat de jury in totaal ruim 360 aangemelde kantoren beoordeelde op hun inzet van ICT, klantbenadering en samenwerking. We staan kort stil bij elk onderdeel van de verkiezing.

ICT
Al in 2013 hebben wij de keuze gemaakt om al onze klanten te voorzien van een online dashboard. Dit dashboard koppelen wij aan het administratieve pakket van onze klanten. Hierdoor kunnen alle klanten dagelijks de stand van zaken binnen hun administratie beoordelen. Daarbij laten wij niets aan het toeval over. Door het gesprek aan te gaan, weten wij namelijk wat er speelt bij onze klanten. Aan de hand deze persoonlijke gesprekken bepalen we maatwerk KPI’s (kritische prestatie indicatoren) en richten deze in. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld omzet per afdeling/artikelgroep, klanttevredenheid of ziekteverzuim in cijfers. Om deze cijfers inzichtelijk te maken, koppelen wij ook andere softwareapplicaties die draaien bij onze klanten.

Klantbenadering
Dankzij de koppeling van de systemen van onze klanten signaleren wij daadwerkelijk wat er gebeurt bij deze bedrijven. Het is niet zo dat wij hele dagen naar een scherm zitten te staren. Wij doen juist de belofte dat wij minimaal vier keer per jaar aan tafel gaan om de stand van zaken binnen een onderneming te bespreken, uiteraard gekoppeld aan de doelstelling van de betreffende ondernemer.

Samenwerking
De samenwerking met onze klanten uit zich ten eerste in het maximaal ontzorgen van onze klanten. Zo vertellen wij hen exact welke gegevens wij van ze nodig hebben om de administratie te verwerken. Wij maken zaken niet onnodig ingewikkeld. Bovendien kunnen klanten altijd bij ons terecht met vragen, zonder dat daarvoor een rekening volgt.

Een tweede belangrijk onderdeel van samenwerking is zo optimaal mogelijk gebruik maken van je netwerk. De Jong Accountants en Adviseurs heeft een deel van haar kantoorpand ingeruimd als flexplek voor zzp’ers. Dit heet De Zaak Vught. Flexwerkers én klanten van ons accountantskantoor kunnen gebruikmaken van deze ruimte én de veelzijdige faciliteiten van ons kantoorpand. Tegelijkertijd kunnen zij profiteren van ons grote netwerk. Wij stellen hiervoor slechts één voorwaarde: Wij willen ook gebruikmaken van hun netwerk. Zo vinden we continu de interactie met andere specialisten en weten wij onze dienstverlening aan onze klanten te optimaliseren.

Onze beloften
Door de wijze waarop wij onze ICT, klantbenadering en samenwerking hebben ingericht, kunnen wij aan elke klant 6 beloften doen:

1.     Vaste prijzen ook voor adviesopdrachten
2.     Gratis online dashboard
3.     Actieve signalering
4.     4x per jaar aan tafel met zakelijke agenda
5.     Binnen 6 weken na afloop boekjaar jaarrekening in huis
6.     Gratis helpdesk

Bent u benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Koen de Jong

T: 06-21 27 82 81

E: kdejong@dejongacc.nl